Verzuimpreventie en reïntegratie
 
Het is beter te voorkomen dan te genezen! Een recent onderzoek wijst uit dat elke verzuimende werknemer met een modaal inkomen de werkgever € 350,- per dag kost. Volgens een onderzoek van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) zijn er in Nederland jaarlijks ruim 300.000 werknemers langdurig (langer dan dertien weken) ziek. Ruim een kwart van alle werkgevers is de afgelopen twee jaar geconfronteerd met langdurig ziekteverzuim. Door recente wijzigingen in de sociale zekerheid zijn werkgevers en werknemers steeds meer gezamenlijk - ook financieel - verantwoordelijk voor de re´ntegratie van langdurig ziek personeel. De RWI stelt dat veel winst te behalen is door in het personeelsbeleid preventie meer aandacht te geven.

ElleMass biedt in nauwe samenwerking met een health coach van Time to Change en Sportcentrum Oxygym begeleiding bij:
  • Verzuimpreventie
  • Reïntegratietrajecten van zieke medewerkers
U weet dat gezonde medewerkers beter presteren en minder verzuimen. Daarom is gezondheidsmanagement van groot belang: actief sturen op een gezonde werksituatie. Uw leidinggevenden hebben daarbij een belangrijke rol, want zij kennen de medewerkers het best. Zij kunnen ook het snelst onderkennen of hun gezondheid onder druk staat en er verzuim dreigt. Ook ElleMass heeft hierin een signalerende rol als gezondheidsadviseur en/of (stoel)masseur.

Voor een gezonde geest in een gezond lichaam moeten lichaam en geest in balans zijn. We weten allemaal, dat psychische problemen, zoals stressverschijnselen, vaak uitmonden in fysieke klachten, zoals nek- en schouderpijn. Daarom is een parallelle aanpak van lichaam en geest van belang. Ook actief bewegen loont. Een werknemer die actief beweegt, verzuimt per jaar 3 dagen minder. Een sportende werknemer verzuimt per jaar 5 dagen minder. Een werkgever boekt 20 dagen winst bij een gericht programma voor zieke werknemers.
(Bron: statistiekgegevens CBS/TNO/FNV/ARBO/Nationaal Kompas Volksgezondheid)

De begeleiding bestaat uit:
  • Fysieke behandeling door middel van diverse massagetechnieken om de lichamelijke klachten aan te pakken.
  • Psychische behandeling door gesprekken met een health coach om de bron van de klachten aan te pakken.
  • Werkplek- en houdingadvies
  • Sporten en bewegen bij Sportcentrum Oxygym
Tijdens een intakegesprek wordt een individueel behandelplan opgesteld.
massage: gezondheidsbevorderend, pijnverlichtend en ontspannend